Проект „Скритите букви“ е съвременен прочит на българската кирилица, идея, която тръгва от пресечната точка между типография, литература и градска среда, за да очертае нови културни траектории в София, да провокира среща със съвременната българска поезия, да създаде различно преживяване за жителите и гостите на града.
Авторите
Местата